19 EKİM 2019 CUMARTESİ

Yıldız Kızlar kodluyor!

Mercedes-Benz Türk, Türkiye genelinde, burs sağladığı öğrencileri içinde staj ve eğitimini başarıyla tamamlayan bursiyerlerine istihdam olanakları da sunuyor...

Ekleme: 28 Mayıs 2018 Pazartesi 02:33/ Güncelleme: 28 Mayıs 2018 Pazartesi 02:33
Mercedes-Benz Türk, Yıldız Kızlar’a verdiği desteği derinleştirmek, sağlanan etkiyi artır- mak amacıyla uzun yıllardır sunduğu kişisel gelişim etkinliklerine  mesleki gelişime yöne- lik eğitimleri de dâhil etti. Yıldız Kızlar’ın mesleki gelişimine yönelik çalışma 5-6 ve 12-13 Mayıs tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirildi. Meslek liselerinin Bilişim Teknolojileri Bölümü’nde okuyan Türkiye’nin 23 farklı ilinden 70’i aşkın “Her Kızımız Bir Yıldız” bursiyerine iki tam gün süren “Bilgisayar Bilimleri ve Kodlama” eğitimi verildi.
 
Yıldız Kızlar’ın mesleki gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen “Bilgisayar Bilimleri ve Kodlama” Robincode.org işbirliği eğitimi İstanbul’da Haliç Üniversitesi Sütlüce Kampüsü’nde gerçekleştirildi. Etkinliğe Türkiye’nin 23 farklı ilinden meslek liselerinin Bilişim Teknolojileri Bölümü’nde okuyan 70 bursiyer katıldı. İki gün süren “Bil- gisayar Bilimleri ve Kodlama” eğitiminde; Bilgisayar Bilimleri, Kodlama, 3D Tasarım-Robotik ve Siber Güvenlik konuları ele alın- dı. Öğrenciler, Bilgisayar Eğitimleri ve Kodlama eğitimi sonunda katılım sertifikası aldı.