18 ŞUBAT 2019 PAZARTESİ

İstanbul’a mutlaka taksi düzenlemesi gerekiyor

İstanbul’da 2.3 Milyon kişi yaşarken, 18 Bin yasal taksi plakası bulunuyordu. 52 yıl önce kentte bin kişiye 8 taksi düşerken, 2018 yılında, bu rakam, 15 Milyon’u aşan nüfusta 2 taksinin altına düşmüş durumda...

Ekleme: 23 Mart 2018 Cuma 23:03/ Güncelleme: 23 Mart 2018 Cuma 23:03
İSTANBUL-Son dönemde zirve yapan UBER ile sarı taksi tartışması, sadece Türkiye’de değil, faaliyette olduğu, dünyadaki 600 şehrin bir çoğunda da yaşanıyor. Çünkü, o şehirlerin taksicileri de UBER ’in yasadışı olduğunu, ver gi kaçırdığını belirterek, çeşitli eylemlerde bulunu yor. UBER ile sarı taksi arasındaki düelloda sürekli vergi gündeme geliyor ve vergi ödememekle suç lanıyor. Maliyecilerin tespiti de bu tezi doğruluyor. Çünkü, UBER’in Türkiye’deki merkezine vergi mükellefiyeti için giden müfettişler karşılarında sa dece danışmanları buluyor. Onlar da şirketin vergi ödememesinden sorumlu değil. “UBER Türkiye” diye bilinen ise sade- ce bir danışmanlık şirketi. Yani; vergi mükellefiyeti yok. Ortada da, UBER’in vergi kaçakçılığı görülüyor. Bu doğru, ancak, sarı taksiciler açısından da durumun ne yazık ki hiç farklı olmadığı görülüyor.
 
VERGİSİZ HİZMET
İstanbul’daki taksilerin yıllık elde ettiği yasal ciro 5 Milyar TL. 1.7 Mil- yon TL.’lik plaka bedelinin kirası ise aylık 7 Bin 500 TL. İstanbul’da kişi başına düşen taksi sayısının dünyadan az olması, oluşan arz neticesinde tak si plakalarının değerinin 1.7 Milyon TL.’yi bularak bir rant haline gelmesine, sahibine ayda 8-10 Bin TL.’ye kadar gelir ya- ratmasına neden oluyor.
Türkiye’de yaklaşık 62 bin olan taksicinin 8 bin 457’si işletme esasına göre defter tutup gelir ver gisi beyannamesi üzerinden vergi ödemiş. Geri ka lan 54 bin taksici ise basit usulde vergiye tabi. Basit usule tabi esnaf gelir ve gideri üzerinden oluşan farktan az miktarda vergi ödüyor. Üstelik basit usu le tabi esnaf 2016’da 8 Bin TL. olarak belirlenen kazanç istisnası hakkını elde etmişti. Kazançtan 8 Bin TL. düşüp üstünü be yan edip vergi ödüyor. Gelir vergisine tabi taksici ise daha fazla vergi ödemek zorunda kalıyor. 
Konuyla ilgili güncel rakam Gelir İdaresi Başkanlığı’nın internet sayfasında 2015 için yayımlan- mış. Maliye’ye asli işinin taksicilik olduğunu beyan eden 8 Bin 457 kişi yılda 143 Milyar TL. gelir elde ettiğini söyleyip 33.2 Milyon TL. vergi ödeyeceklerini bildirmiş. Rakamlar, taksici başına yıllık gelirin 17 Bin 16 TL. yani; aylık bin 418 TL. olduğunu gösteriyor. 2015’te aylık asgari ücret bin 273 TL.’ydi. Taksiciler de asgari ücretliler kadar kazandıklarını söylemişler. 
Sonuç olarak, Türki- ye ortalamasına bakıldığında en çok vergi ödeyen yüzde 10’luk dilim bile baz alındığında iyi ihtimalle bir taksinin ödediği ortalama vergi yıllık 3 bin 935 TL. yani; aylık 327 TL. düzeyinde. Devirde vergi ödemek istemeyen plaka sahipleri konutta olduğu gibi asgari tutarlardan gösteriyorlar.
Şimdi, buna şoföre yapılmayan sigorta da eklenince, düzenlenmesi gereken bir sonuç çıkıyor!