13 ARALIK 2018 PERŞEMBE

Rüzgar santrali için arz-talep dengesi!

İngiltere Ulusal Şebeke İdaresi, belirli dönemlerde elektrik üretimini durdurmaları için 108.2 Milyon Pound üzerinde ödeme yaptığı bildirildi...

Ekleme: 3 Şubat 2018 Cumartesi 01:32/ Güncelleme: 3 Şubat 2018 Cumartesi 01:32
LONDRA-Londra merkezli sivil toplum kuruluşu Yenilenebilir Enerji Vakfı tarafından derlenen verilere göre feragat edilen elektrik üretimine göre yapılan ödemelerde uygulanan megavat-sa at başına ücret ise 70 Pound ol du. İngiltere elektrik piyasası düzenlemeleri, elektrik arzının talebi karşılamakta yeterli olduğu dönemlerde elektrik şebekesindeki dengeyi sağlamak için bazı rüzgar enerjisi santrallerindeki elektrik üretiminin durdurulmasını gerektiriyor. Yüksek gerilim hatlarına bağlı olan ve ülkenin rüzgar enerjisi gücünün üçte ikisini oluşturan bu santrallerde du ran üretimden kaynaklanan mad di kaybın ve türbinlerin kapanıp tekrar açılmasından kaynaklanan aşınmanın tazmini için rüzgar yatırımcılarına kısıtlama ödemesi (Constraint Payment) adı altında ödeme gerçekleştiriliyor.
Kuruluşun derlediği verilere; göre Ulusal Şebeke İdaresi 2017'de rüzgar enerjisi santrallerine bu kapsamda, 1 Milyon 542 Bin 285 Megavat-saatlik üretim feragati için 108 Milyon 247 Bin 860 Pound’luk (148 Milyon Dolar) ödeme gerçekleştirdi. 2010'dan beri gerçekleştirilen toplam ödeme tutarı ise 385.7 Milyon Pound aştı. Bu ödemelerde en büyük pay ise, rüzgar enerjisi kapasitesi hızla artan İskoçya'nın oldu.