19 EKİM 2019 CUMARTESİ

Bursa’da hava kirliliği kritik seviyeye ulaştı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın “Hava Kalitesi İndeksi”ne göre, Bursa’da hava kirliliği insan sağlığını olumsuz etkileyebilecek seviyeye ulaştı...

Ekleme: 3 Şubat 2018 Cumartesi 01:31/ Güncelleme: 3 Şubat 2018 Cumartesi 01:31
BURSA-Kış mevsimi ile bir- likte artan kömür tüketiminin de etkisiyle Bursa kent merkezinde nefes almak iyice güçleşti. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın “Hava Kalitesi İndeksi”ne göre, Bursa’da bugün hava kirliliği insan sağlığını olumsuz etkileyecek seviyeye çıktı. Kent merkezinde 7 ayrı nok tada bulunan indekste, da- ha önce 70 olarak ölçülen PM10 değeri son ölçümler le 167’ye çıkıp, “Sağlıksız” kategorisinde yer aldı. İndeks 200’e ulaşırsa “Kötü”, 300’e çıkarsa “Tehlikeli” kategorilerine geçiliyor. Bakanlığa göre “Sağlıksız” ka- tegorisi, “Canlılar olumsuz sağlık etkileri yaşayabilir, hassas gruplar için ciddi sağlık etkileri söz konusu olabilir” uyarısı içeriyor.
Denetlenmeden çalışan sanayi tesislerinin salınımı nedeniyle hava kirliliğinin normal değerlerinin üzeri- ne çıktığını belirtiliyor. Uzmanlar, Bursa’da akciğer kanseri, KOAH ve astım hastalıklarındaki artışın en büyük nedeninin kentin ha- vasının normalin üzerinde kirli hali olduğunu belirtiyor. Ayrıca, kent merkezin- de hava kirliliğinin özellikle yaşlılar, çocuklar ve solunum yolu rahatsızlığı çekenler için tehlikeli düzeye geldiği konusunda da uyarıyorlar. Organize Sanayi Bölgesi’ne yapılması planlanan termik santralin devreye girmesi durumunda zaten havası kirli olan Bursa’da vatandaşların maske ile dolaşmak zorunda kalacağı da uyarılar arasında.