18 NİSAN 2019 PERŞEMBE

Drone ve helikopter denetim ortağı oldu

Emniyet Genel Müdürlüğü’nün talimatı doğrultusunda 26 Ekim tarihine kadar tüm yurtta uygulanacak drone ve helikopterli denetim trafik polisinin işini kolaylaştırdı...

Ekleme: 12 Ekim 2018 Cuma 21:53/ Güncelleme: 12 Ekim 2018 Cuma 21:53
ANKARA-Dünya genelinde ya- şanan trafik kazaları hem ölümcül sonuçlarla aileleri, hem eko- nomik sonuçlarının sistemi etkilediği bilinen bir gerçek olarak karşımzda duruyor. Hükümetler ve yerel yönetimler bu konuda eğitim başta olmak üzere birçok uygulama ve çalışma yapsa da insan kaynaklı tüm kazalar ciddi sonuçlar doğuruyor.
İnsan canının önemine değinen eğitimlere rağmen sürücülerin dikkatsizlikle ortaya koyduğu sonuçların önlenmesine dönük denetlemelere şimdi de teknolojik uygulamalar dahil oldu. Son zamanlarda, trafik akışında sürücülerin araç kullanım pozisyonlarını denetlemek için kullanılan helikopter ve drone’ların etkili olduğu görülüyor. Son bir yıl için- de drone ile yapılan denetimler- de ortaya çıkan sonuçlar ceza gerektirse de sürücü hatalarının han- gi boyutlarda olduğu görüntülü daha iyi anlaşılıyor.
Emniyet Genel Müdürlüğü'nün Türkiye genelinde “Trafik Kazalarını Önleme Planı” çerçevesinde başlattığı uygulamalara ait İstanbul’da sadece Mahmutbey Gişeleri’nin yanındaki Şakir Koç Denetleme İstasyonu ‘nda yapılan drone’lu denetimde bir saat içinde 25 sürücüye trafik kurallarına uymaması nedeniyle ceza kesilmesi, durumun ne kadar vahim olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. 25 cezanın 11’i emniyet şeridi ihlalinden, 11’i emniyet kemeri takmamaktan, 2’si araç sürerken sürekli ola rak cep telefonu ile konuşmaktan, 1’i de tehlikeli olarak şerit ihlali yapmaktan kesildi.
Trafik cezalarındaki suç kriterlerinin çeşitlliği bir yana, su- çun artması ile ortaya çıkan sonuç- larının hem cana, hem de ekonomik olarak etkisinin bir türlü önlenememesi, Emniyet Genel Mü dürlüğü’nün çalışmalarını olumsuz yönde etkiliyor.
Özellikle, bu konuda insanların daha kararlı ve tedbirli olması gerekirken, trafik polislerin çalışmalarını zorlaştıracak sonuç larla işleri içinden çıkılmaz bir hale getirmeleri bu konuda yapılacakların sayısında düşüş göster meyeceğini ortaya koyuyor. Sürücülerin bu kadar vurdum duymaz olmaları da sorunların azal- ması yerine artmasının teknoloji- ye rağmen önlenememesine bağ- lı olarak insanı düşündürüyor.